Misyon & Vizyon

Misyon

Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarını çağın gerekleri temelinde izlemek ve bu alanlarda yetkin meslek insanları yetiştirmek ana misyonumuzdur. Ayrıca; Meslek Yüksekokulumuzu güçlendirmek, yaşatmak ve desteklemek, güvenilirlik sağlamak, kısa zamanda doğru ve hızlı hizmet sunabilmek, eğitimi çağın gerekleri içerisinde en iyi şekilde vermek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Vizyon : Türkiye’deki diğer Meslek Yüksekokulları arasında birinci sırada yer almak ve sürekli eğitim ile personel kalitesini yükseltmek ana vizyonumuzdur. Misyonumuz doğrultusunda, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde yenilenerek meslek eğitimine devam edilmesi ve öğrencilere daha kaliteli hizmet sunulmasıdır.