Genel Bilgi

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nün temel amacı, çalışma hayatı ile ilgili olarak; şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetimine yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek her türlü organizasyonu gerçekleştirebilecek beceriye sahip uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir. Yönetim ve Organizasyon Bölümü eğitim kalitesi olarak hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir bölümdür.