Genel Bilgi

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Genel Bilgiler:

Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel olaylar ve faaliyetler ancak iyi işleyen, süratli, güvenli ve yeterli ulaşım olanakları ile gerçekleştirilebilmektedir. Küreselleşme ile paralel olarak hem ülkemizde hem de dünya geneline ulaşımın önemi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca bir ülkenin sahip olduğu ulaşım olanakları, ulaşımın kalitesi, güvenliği ve rahatlığı, ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlık göstergeleri arasında sayılmaktadır.

Iğdır Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünün temel amacı, Üniversitemizin ve Meslek Yüksekokulumuzun sahip olduğu fiziki ve beşeri kaynaklar kullanılarak, büyük bir hızla gelişen ulaşım sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarıyla çalışabilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip, işletmecilik ve temel ulaştırmacılık prensiplerine hakim, ileri düzeyde yabancı dil bilen, ulaştırmacılık sektöründe başarılı olabilecek, problem çözme yetenekleri gelişmiş ve sektöre değer katabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Konuları

“Ulaşım araçları”

“Trafik”

"Trafik Güvenliği"

“Hava ulaştırma sistemleri”

“Raylı ulaştırma sistemleri”

“Kara ulaştırma sistemleri”