Genel Bilgi

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Küreselleşmenin, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde, “tüketici tatmini” ve “tüketici odaklı işletme” anlayışı daha da önem kazanmaktadır. Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta, ürünü “en kaliteli, en ucuz ve en çabuk” üçlü şeklinde talep etmektedir, “Lojistik” bu üçlü talebin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir ve “Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması” olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde gelişen lojistik uygulamaları, coğrafi konumundan dolayı stratejik önemini her zaman hissettiğimiz ülkemizde ve küreselleşen dünyada önemini ve kalıcılığını gittikçe artırmaktadır. Bugün şirketler üretim aşamasında maliyetleri düşürmek yerine, doğru lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı ve aynı zamanda ürünlerin tedariğini en kısa zamanda sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda lojistik programı mezunları, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçiler ile mühendisler ve yöneticiler arasındaki koordinasyonu sağlayan meslek elemanları olarak her safhada çok önemli roller üstlenmektedirler. 

Mezunların İstihdam Alanları
Lojistik Programı mezunu öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri, planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde, perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde, şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilecek, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenip danışmanlık yapabilecek ya da kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilme imkânlarına sahip olabilecek, her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda ve kargo işletmelerinde görev alabilecek, lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde kendilerine rahatlıkla yer bulabileceklerdir. Lojistik Programı’ndan mezun olanlar; Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Belediyeler vb. gibi kamu kurumlarında da çalışabilme olanaklarına sahip olabileceklerdir.


Üst Derece Programlara Geçiş
İki yıllık yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler; “Lojistik, İşletme, Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi” gibi lisans programlarına geçiş yaparak mesleki bilgilerini geliştirme ve ilerleme imkanına da sahiptirler.