Misyon & Vizyon

MİSYON
Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye eleman yetiştirmek.

 

VİZYON
Atatürk ilkelerine bağlı, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet ve öncülük etmek; katılımcı, paylaşıcı ve takım çalışmasına dayalı kurumsal kimlik ile bilim dünyasına ve bulunduğumuz yöreye hizmet etmektir.