Genel Bilgi

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Muhasebe ve Vergi Bölümü; Yüksekokulumuzun kuruluşu ile birlikte 1996-1997 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bölümümüzde şu anda sadece birinci öğretim eğitim bulunmakta olup ikinci öğretim eğitim bulunmamaktadır. Bölümümüzde bölüm hocası olarak  3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan önlisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, muhasebe meslek elemanı ünvanı alarak mezun olurlar. İsteyen başarılı öğrenciler ayrıca ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bölüm mezunları firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, mali müşavirlik firmalarında görev yapmaktadırlar. 3 yıllık bir stajın sonunda ilgili sınavda başarılı olmaları halinde SMMM ünvanı alabilmektedirler.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  alanında ön lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

 Programdan mezun olan öğrenciler  ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS sınavı ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci kalifiye muhasebe meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları dalında Meslek Elemanı yetiştirmektir.

BÖLÜMÜN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRIMLARI:

1-Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit edebilme becerisi

2-Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma

3-Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme

4-Ticari hayatta kullanılan defterleri ve belgeleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme

5-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma

6-İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme

7-Kamu-Özel kesimin gereksinim duyduğu nitelikli elemanlarda olması gereken düzeydeki maliye, hukuk, iktisat, finansman, muhasebe, ekonomi ve işletmenin temel özelliklerini bilerek analiz edebilme becerisine sahip olma

8-Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, inşaat muhasebesi, banka muhasebesi,ve dış ticaret muhasebesi konularını kavrayıp ve uygulayabilme

9-Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma

10-Ekip çalışmasına yatkın, muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde planlı-sistemli araştırma yapma, sunma, çalışma alışkanlığı kazanabilme ve güvenilir, yönetim kademelerinde görev alabilme

11-Kamu finansman araçlarından verginin, vergi ile alakalı temel-pratik bilgilere sahip, maliye teorisi, kamu mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz edebilme  gibi birçok temel bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler olmayı sağlamaktadır