Genel Bilgi

Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Programın amacı

Topluma güvenlik alanında kaliteli hizmeti sunabilecek, çağımızın gelişen teknolojisini kullanabilecek ve gelecekte oluşabilecek güvenlik tehditlerine karşı önlemler geliştirebilecek donanımda, özel güvenlik görevlilerini ve güvenlik bilincini oluşturmuş geleceğin güvenlik yönetici adaylarını yetiştirmektir.

Genel Bilgiler

Ülkeler arasındaki sınırların; hem siyasi, hem de fiziki olarak neredeyse tamamen kalkması, bilişim teknolojileri sayesinde dünyanın küreselleşerek adeta küçük bir köy haline gelmesi, insanların güvenlik algılarının gelişerek, değişmesine sebep olmuştur. Birey ve toplum olarak güvenli ortamlarda faaliyet göstermek, mutlu ve huzurlu olmanın anahtarı haline gelmiştir. Bu sebeple güvenlik ihtiyacının bileşenleri olarak sayabileceğimiz; koruma, korunma, kollama ve güvenliği yerine getirme faaliyetlerinde genel kolluk hizmetlerine ilave olarak özel güvenlik kurumlarına olan ihtiyaç da ortaya çıkmıştır. 

Özel güvenlik hizmetlerinde yapılan faaliyetler, görev yapılan alan ve güvenlik eylemleri yönüyle çeşitli sınırlamalara sahiptir. Bu sınırlar dâhilinde özel güvenlik hizmetleri; baktığını görme, muhakeme edebilme, analiz/sentez yapabilme, analitik düşünebilme gibi nitelikleri kapsamaktadır. Özel güvenlik sektöründe görev yapacak personele belirtilen bu nitelikleri kazandırmak; verilecek ciddi ve detaylı eğitimlerle sağlanabilir. Bu çerçevede; güncel gelişmelerle ihtiyaç sahalarını da yakından takip eden eğitim programımızla, öğrencilerimizin; insan psikolojisi, hızlı karar verebilme, muhakeme yapabilme, öngörüde bulunabilme, analitik düşünerek sonuca ulaşabilme, ikna ve empati kurma, insan haklarına saygılı olma gibi alanlarda bilgi birikimine sahip ve bu bilgileri içselleştirmiş birer özel güvenlik personeli olmaları hedeflenmektedir.