Genel Bilgi

GENEL BİLGİ

 

Teknolojideki gelişmeler, Küresel ekonomik yatırım ve ülkemizin AB üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün birçok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşılabilmesi için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve finans ve sigorta teknolojilerinin kullanma yetkisi bulunan elemanlar ile bankacılık ve sigortacılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanlarının istihdam edilmesini sağlamak amacı güdülmektedir.

Amaç:

Bölümün amacı; Finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu program bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası iş birliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı yetiştirmektir.