OTEL, LOKANTA ve İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

İkram Hizmetleri, turizm sektörünün her alanında özellikle konaklama ve yiyecek içecek işletmeciliği alanında görev alabilecek tecrübeli meslek elemanları yetiştirmek amacı ile kurulmuş olan bir ön lisans bölümüdür. Bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektöründeki mesleklere ilişkin özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmetleri sunabilen, yenilikleri takip eden ve hayata geçirebilen, bütün kaynakları etkili ve verimli kullanabilen bireyler yetiştirmektir.