Muhasebe ve Vergi Bölümü

Programın Tanıtımı

Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz,  iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar. Bundan dolayı programda öncelikli olarak bilgisayarlı muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, vergi hukuku ve istatistik alanları bulunmaktadır. Bu sebeple öğrencilere muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamaları teknoloji ile iç içe aktarılmaktadır.

Giriş Koşulları         

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Maliye programı için YGS sınavlarında YGS-6 puan türünde yeterli puanı alınması gerekmektedir.

Mezun Olunduğunda Elde Edilen Beceriler

Yüksekokulumuz Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerin mezun olduğu zaman iş hayatında bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve becerilerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, ihtisas muhasebesi gibi departmanlarında üstlenebilecekleri göreve kısa sürede uyum sağlayabilmeleri yönünde bilgiler vermektedir.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Dikey Geçiş Alanları

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Ekonomi
• İktisat
• İşletme
• İşletme Bilgi Yönetimi
• İşletme Enformatiği
• İşletme-Ekonomi
• Lojistik Yönetimi
• Muhasebe
• Maliye
• Muhasebe Bilgi Sistemleri
• Muhasebe ve Finansal Yönetim
• Uluslararası Finans
• Uluslararası İşletme
• Uluslararası İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Program Mezunlarının İstihdam Edilebilme Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında (Bankalar, Sigorta Şirketleri, Finanas Şirketleri vb), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında istihdam edilmektedirler. Öğrencilerimiz lisans eğitimini tamamladıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" ünvanına sahip olabilmektedirler.