KONGREDE MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ TEMSİL EDİLDİ

Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları UMTEB 6. Uluslar Arası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresinde bildirilerini sundular.

 

Bildiri sunan öğretim elemanları ve bildiri konuları

- Öğr.Gör. Dinçer ATASOY "Mantıksal Akıl Yürütme Sorularının Daha Kolay Çözülebilmesi   Üzerine Bir Çalışma" 

- Öğr.Gör. Dinçer ATASOY "Sözel Matematik Soruları için Uygulanan Çözüm Stratejileri ve Yapılan Hataların Analizi"

- Dr.Öğr.Üyesi Berrin GÖKÇEK YILMAZ "Seramik Karo Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri"

- Öğr. Gör. Sözer AKYILDIRIM "Kapitalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme"

- Öğr. Gör. Sözer AKYILDIRIM " İzmir İktisat Kongresinin Cumhuriyet Politikalarına Yansıması"

- Öğr.Gör. Hakan DUMAN "Türkiye Katılım Bankacılığının Girişimcilik Ekosistemleri Üzerine Etkisi"

- Öğr.Gör.Selim TAKUR "Türkiye Katılım Bankacılığının Girişimcilik Ekosistemleri Üzerine Etkisi"

  • Yayımlama Tarihi: 18 Nisan,2019
Görüntülenme Sayısı: 132